designed by webproof

"KLANKZUIL"


 klankzuil    klankzuil 1     klankzuil

De Klankzuil was een tijdelijk kunstproject in het kader van de Kunst—Estafette Zuid-Holland. Het thema “verbinding” stond centraal in deze Kunst—estafette. De zandzuiger buis is voorzien van sleuven waarachter blauwzijden is gespannen die door de wind een klank voortbrachten. De blauwe spits van de zuil is voorzien van en een windvanger waaraan een klepel hangt. Als de windvanger gaat draaien slaat de klepel tegen de buis en produceerde op ook klanken te samen met gefluit van de blauwzijden stof. De opstelling in het water was een bewuste keuzen links en rechts van het water staan twee kerktorens.