designed by webproof
  Kunstproject GoudseWaarden Gouda
Kunstenaar - Frits Garenfeld
Instelling - Museum Gouda
Partners - Cultuurbemiddelaar PCE Midden Holland- JSO, expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding School - CSG De Goudse Waarden, Gouda Les/vak - Brede schoolthema: vijf schooldagen in vijf weken rooster doorbrekende en vakoverstijgende workshops en zelfstandig werken (techniek- en ckv-lessen) op school,bezoek aan tentoonstelling in museum en extern aanbod workshops in vrije tijd.

De school vroeg de cultuurbemiddelaar van PCE Midden Holland hen te begeleiden in het opzetten van een bredeschool thema waarin kunst- en cultuureducatie gecombineerd wordt met de techniek lessen. De cultuurbemiddelaar raadpleegde haar netwerk en bracht de school in contact met kunstenaar Frits Garenfeld. Hij heeft op verschillende plaatsen beelden in de openbare ruimte gerealiseerd en heeft veel andere kunstprojecten op zijn naam staan. Frits Garenfeld is een kunstenaar die zich,vanuit de traditionele beeldhouwkunst,zeer veelzijdig heeft ontwikkeld. Staal,hout, glas, kunststof, brons, koper of combinaties hiervan; er zijn weinig materialen die hij niet gebruikt. Hij kan een belangrijke rol vervullen bij het wekken van de interesse van leerlingen in kunst gekoppeld aan hun vakrichting.Het is belangrijk dat de kunstenaar die je inzet van buiten op de school “iets” heeft met de leerlingen. Dat hij de taal van de jongeren kent en spreekt. Dat verhoogt de betrokkenheid en slagingskans.
Lokale cultuurbemiddelaar.

Kunst project    Kunst project